Informace o změně postupu ŘLP LKCV

Informace od náčelníka SLPS Čáslav

21. dubna 2024

 

Vážení kolegové,

jsem pevně přesvědčen, že níže uvedené informace se netýkají a ani nikdy nebudou týkat žádného člena vašeho aeroklubu. V zájmu udržení korektních kolegiálních vztahů vás chci tímto informovat o změně přístupu personálu ŘLP SLPS Čáslav k průletům letadel všeobecného letectví, která bez navázání spojení naruší MCTR, MTMA a případně přilehlé TRA a TSA. V minulosti bylo naším zvykem po těchto „narušitelích“ pátrat a následně je telefonicky kontaktovat a informovat o tom, že proletěli náš prostor zodpovědnosti bez navázaného spojení. Z důvodu narůstajících případů výše uvedených narušitelů a z důvodu očekávaného intenzivnějšího provozu v MTMA a MCTR opouštíme přístup kamarádských telefonických domluv. Na průlety bez spojení bude ŘLP SLPS Čáslav podávat hlášení na Událost v ATM. Cílovým příjemcem hlášení je ÚCL, které postupuje dle svých pravomocí.

Velice si vážím naší bezproblémové spolupráce. Předejte výše uvedenou informaci svým členům a dalším kolegům, jejichž tratě na vaše letiště vedou přes MCTR a MTMA Čáslav.

S pozdravem

mjr. Václav Brandejs

N SLPS Čáslav

775370456, 602585192