Lyžiny x ližiny

30.03.2019

Jiří Milý

Každý z nás se již s tímto slovem setkal – vrtulník přistává na lyžinách, střešní lyžiny na autě, nájezdové lyžiny, … Nikdy bych nevěřil, že takto psaný text je gramaticky špatně – správně je psát ližiny! Obvykle nemám problémy s gramatikou, pravopisné chyby nepíši, ale tato skutečnost mě velmi překvapila a rád se s novým poznáním podělím s ostatními. Mimochodem, při psaní tohoto textu mi textový editor slovo ližiny podtrhává jako gramatickou chybu.

Výraz lyžina je chybný. Proč?

Mnozí jsou přesvědčeni, že ližina by se neměla psát s -i-, protože jde o pojmenování odvozené od vyjmenovaného slova lyže. Není to však pravda – v tomto případě jde o tzv. falešnou etymologii. Podstatné jméno lyže jsme převzali z ruštiny až koncem 19. století, zatímco ližina je doložena už v Jungmannově Slovníku česko-německém (díl II, 1836) jako synonymum podstatného jména líha = „to, na čem něco leží“ nebo „dřeva dvě hladká, podlouhlá, po nichž se sudy smýkají“. Slovník spisovného jazyka českého definuje líhu jako „šikmý trámec pro posun těžkých břemen; postranní nebo spodní prkno povozu; dřevěný pružný můstek“. Líhaližina mají spojitost se slovesem ležet – léhat/líhat.

Zjednodušeně řečeno: ližina je to, na čem nějaký předmět lehá, popř. prostřednictvím čeho si může lehat – to platí např. i pro přistávací ližiny u podvozku vrtulníku. Ačkoli se tvarem podobají lyžím, nejsou primárně určeny k lyžování (tedy ke klouzavému pohybu). Pokud jde o součásti sněžných skútrů a skibobů, měli bychom užívat přesné označení lyže, popř. pro malé lyže zdrobnělinu lyžičky (výraz lyžina zdrobnělina není).

Příklady:

Nájezdové ližiny, po kterých vozíčkáři překonávají schody či jinou překážku. Břemeno leží na ližinách a zdvižných vidlicích mezi předními a zadními koly. Od jara je schodiště vybaveno ližinami, které handicapovaným umožňují bezproblémový vstup. Při natahování na ližiny odtahového vozu zůstávají kola zablokovaná a může dojít k poškození částí motoru. Pod zadní částí trupu je ližina, která má některé typy letadel ochránit při startu před nárazem o zem. Kostru tvoří sloupky, ližiny a vzpěry.

Ližiny jsou tedy pomůcky, které nám umožňují lépe hýbat nějakým předmětem po jiném předmětu (s ližinami se nám skříň v bytě stěhuje), nebo k upevnění nějaké věci na určité místo (nosič na kola se lépe připevňuje na střešní ližiny než přímo na střechu auta).

Dejte si pozor, slovo sice hodně připomíná vyjmenované slovo lyže, ale tato dvě slova spolu nijak nesouvisejí. Ani když píšeme o ližinách na sněhovém skútru. Ližiny nepatří mezi vyjmenovaná ani příbuzná slova a píšeme je vždy s měkkým I.

 


Jiří Milý