Výluka vojenského letiště v Čáslavi (LKCV)

27.03.2019

Dovoluji si Vás informovat o plánované výluce LKCV od 25. 4. 2019 od 10:00 UTC do 6. 5. 2019 06:00 UTC.

V tomto období  zanikne MCTR a MTMA, vzdušný prostor  se změní na prostor třídy E a G.

Odpovědnost za poskytování letových provozních služeb se rozdělí mezi stanoviště APP Brno (127,350 MHz), APP Ostrava (119,375 MHz), APP Praha (127,580 Mhz) a FIC Praha (136,175 Mhz) pro VFR provoz.

Informace publikovány v příslušných NOTAM.