Výluka vojenského letiště v Čáslavi (LKCV)

22.03.2018

Dovoluji si Vás informovat o plánované výluce LKCV od 20. 4. od 17:00 UTC do 2. 5. 05:00 UTC.

V tomto období  zanikne MCTR a MTMA, vzdušný prostor  se změní na prostor třídy E a G.

Odpovědnost za poskytování letových provozních služeb se rozdělí mezi stanoviště APP Brno, APP Ostrava, APP Praha a FIC.

Informace publikovány v příslušných NOTAM.